EĞİTİM SUNUMLARI

 


pdf

EKOSİSTEM ANALİZİ

1.pdf


pdf

ISPARTA-YUKARIGÖKDERE (EĞİRDİR) YÖRESİ’NDEKİ ODUNSU VEJETASYONUN SINIFLANDIRILMASI VE HARİTALANMASI

2.pdf


pdf

GİDENGELMEZ DAĞLARI POTANSİYEL VEJETASYON SINIFLANDIRMASI VE HARİTALAMASI (HİYERARŞİK OLMAYAN HARİTALAMA)

3.pdf


pdf

Sütçüler (Isparta) Yöresinde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı İtibariyle Yetişme Ortamı Sınıflandırılması ve Haritalanması (Hiyerarşik Sınıflandırma Örneği)

4.pdf


pdf

VERİ MATRİSLERİNİN HAZIRLANMASI, PROGRAMLARA AKTARILMASI VE DEPOLANMASI

5.pdf


pdf

KORELASYON ANALİZİ

6.pdf


pdf

VEJETASYON SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ

7.pdf


pdf

Association (Birliktelik Analizi) SPSS(SPSS17demo) Uygulaması

8.pdf


pdf

CLUSTER(KÜMELEME) ANALİZİ

9.pdf


pdf

TWINSPAN (İki Yönlü Gösterge Analizi) ANALİZİ (CAP-Community Analysis Package Uygulaması)

10.pdf


pdf

Ki Kare Testi (Chi – Square)

11.pdf


pdf

Kruskal – Wall H Testi

12.pdf


pdf

Ordinasyon Metotları Neden OM?, Geçmişten bugüne OM OM özellikleri, dikkat edilmesi gereken durumlar

13.pdf


pdf

Göller Bölgesi’ndeki Bazı Önemli Rekreasyon Alanları ve Onların Ekolojik Özellikleri

14.pdf


pdf

SULTAN DAĞLARI-ÇARIKSARAYLAR YÖRESİ’NDE VEJETASYON İLE YETİŞME ORTAMI FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

15.pdf


pdf

Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler (Anacardiaceae)’İN GÖLLER YÖRESİ’NDEKİ YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ VE YETİŞME ORTAMI - MEYVE UÇUCU YAĞ İÇERİĞİ ETKİLEŞİMLERİ

16.pdf


pdf

Bray - Curtis Ordinasyon Metodu

17.pdf


pdf

Uyum analizi (RA) Pc-ORD Uygulaması

18.pdf


pdf

Eğilimsiz uyum Analizi Pc-ORD Uygulaması

19.pdf


pdf

Non-metrik Çok Boyutlu Ölçeklendirme (NMDS) Analizi Pc-ORD Uygulaması

20.pdf


pdf

Kanonik Uyum Analizi (CCA) Pc-ORD Uygulaması

21.pdf