EĞİTMENLER

 

Ders Verecek/Sunum Yapacak Araştırmacı ve/veya Öğretim Üyesi Listesi

 

Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta

 

Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK

Akdeniz Üniversitesi, Biyoloji, Antalya

 

Dr. Münevver Arslan

Orman Toprak Ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Ekolojik Çeşitlilik Araştırmaları Başmühendisliği, Eskişehir

 

Doç.Dr. Serkan Gülsoy

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta

 

Yrd.Doç.Dr. Özdemir Şentürk

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO, Isparta

 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet MERT

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Isparta

 

Öğr.Gör.Dr. Halil SÜEL

Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr. Hasan Gürbüz MYO, Isparta