DÜZENLEME KURULU

 

Prof.Dr. Kürşad ÖZKAN-Başkan

Kurumu: Süleyman Demirel Üniversitesi-Orman Fakültesi, Isparta

Yetkisi: Tüm etkinlik ilgili faaliyetlerin yönetilmesi

Sorumluluğu: Etkinliği belirtilen program ve kurallar çerçevesinde eksiksiz olarak hazırlayacak ve tamamlayacaktır. Ayrıca finansal konuların takibi yapacaktır.

 

point Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK/ Üye

Kurumu: Akdeniz Üniversitesi

Yetkisi: Flora konuları

Sorumluluğu: Florayla ilgili gerekli ön hazırlıkları gerçekleştirecektir.

 

Dr. Münevver Arslan / Üye

Kurumu: Orman Toprak Ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Ekolojik Çeşitlilik Araştırmaları Başmühendisliği, Eskişehir

Yetkisi: Vejetasyon çalışması ve arazi uygulaması

Sorumluluğu: Arazi ortamında gerçekleştirilecek ön çalışma için önceden gerekli araç ve gereçlerin teminini gerçekleştirecektir.

 

Yrd.Doç.Dr. Özdemir Şentürk / Üye

Kurumu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur

Yetkisi: Etkinlik ilgili objelerin hazırlanması ve web sitesinin takibi

Sorumluluğu: Etkinliğin etkili şekilde duyurulması ve etkinliği başarılı yürütülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanmasını gerçekleştirecektir.