AMACIMIZ

 

1. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara ekoloji konusunda yeni bakış açıları kazandırılması

2. Katılımcılara eğim, bakı, yükselti, koordinat vb. çevre unsurlarının ölçüm tekniklerinin gösterilmesi

3. Vejetasyon ölçümünün nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığının öğretilmesi

4. Lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara vejetasyon çevre ilişkilerini analitik yöntemlerle nasıl yapılacağının öğretilmesi