ÇALIŞMA GRUPLARI

YASAL BOYUT

• İlgili yasalar ve mevzuatta mevcut durumu,

• ÇED yönetmeliğinin rehabilitasyonla ilişkisi ve öneriler

• Geri kazanımlarla ilgili yasal ve yönetsel çerçevenin iyileştirilmesi üzerine öneriler

• Planlama- uygulama ve yönetime yönelik mevzuat eksiklikleri vb.

• Genel çözüm önerileri ve eylemler

 

PROJELENDİRME BOYUTU

• Yer seçim kriterlerinin belirlenmesi

• Mevcut proje hazırlama süreçleri, sorunlar ve öneriler

• Faaliyet öncesi rehabilitasyon projelerinin niteliği, karşılaşılan sorunlar ve öneriler

• Planlama ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve uygun metodolojinin ortaya konması

• Paydaşların belirlenmesi ve katılımı

• Maden sahalarının geri kazanımı sürecinde öngörülebilecek işletme biçimlerinin belirlenmesi

• Pasa döküm sahaları

• Geri kazanım seçeneklerinin belirlenmesi

• Fayda-maliyet analizi

• Çevresel ekonomi ve yatırım kararları

• Genel çözüm önerileri ve eylemler

 

UYGULAMA BOYUTU

• Uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar

• Faaliyet öncesi ve sonrası arazi hazırlığı ve biçimlendirme faaliyetleri

• Bitkilendirme tekniği ve öneriler

*Faaliyet öncesi yapılacak işler

*Faaliyet sonrası yapılacak işler

*Kullanılacak bitki türleri ve tesis tekniği

 

YÖNETİM BOYUTU

• Paydaşların yetki ve sorumlulukları

• Faaliyet sonrası ortaya çıkan PASA'nın (atık ve artıklar) değerlendirilmesi

• Ar-GE faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik öngörüler

• Faaliyet sonrası bu alanların yönetim şekli

• Kontrol, denetleme, izleme ve bakım faaliyetleri