GENEL BİLGİLER

Çalıştaya kimler katılmalı?

Mermer ve Taş Ocakları Alanları ile ilgilenen akademisyenler, araştırıcılar, uygulayıcılar, karar vericiler, ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ve diğer ilgi grupları (STK'lar, orman köyü temsilcileri, meslek örgütleri vb. ) bu çalıştaya katılabileceklerdir.

 

Çalıştaydan beklenen çıktılar

Çalıştayın sonunda yöresel, bölgesel ve ülkesel ölçekte mermer ve taş ocaklarının rehabilitasyonu konusunda geleceğe yönelik ve klavuz görevi üstlenebilecek bir "BİLDİRGE" hazırlanacaktır.

 

Çalıştayın dili

Çalıştayın dili Türkçe'dir.

 

Çalıştay katılım ücreti var mı?

Katılım ücreti yoktur. Ancak katılımcı sayısı sınırlı olması nedeniyle Çalıştaya katılacaklar mutlaka WEB sayfasında bulunan başvuru formunu doldurup, sekreteryaya ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Çalıştay yeri

Çalıştay, Isparta Barida Otel'de yapılacaktır.