HEDEF KİTLE

TÜBİTAK-2237-A programına da uygun olarak;

Lisansüstü öğrencileri ile genç araştırmacı (35 yaş altı, en az doktora derecesine sahip, üniversite yada Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan kişilerdir) ve uzmanlar (35 Yaş altı katılımcılar) potansiyel katılımcı adayıdır.

 

Etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamlarında duyurular yapılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanmaktadır. Her etkinlik 30 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Katılımcıların seçiminde;

 

1- Farklı okul/kurum/şehirlerden olmalarına,

2- Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmalarına,

3- Eğitim seviyesi bakımında aynı/benzer seviyede olmalarına,

4- TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmalarına,

5- Lisansüstü eğitim seviyesinde yüksek lisans veya doktora yeterlilik aşamasından önce olanlar ile tez çalışmasını bitki genetiği konusunda hazırlayacak yada hazırlamayı planlayanlara öncelik verilmesine, Özen gösterilecektir.

 

TÜBİTAK-2237-A programı gereği, daha önce aynı eğitimi almış olan katılımcıların tekrar aynı eğitime katılımı mümkün değildir. Eğitime sadece kabul edilen katılımcılar katılabilmektedir.