AMAÇ

Bilindiği üzere Bitki Genetiği ve Islahı uygulanmaları ormancılık ve diğer biyoloji bilimlerinde de yaygın olarak kullanılan çalışmalardandır. Ülkemizin ¼’ü kadar alan sahip Yeni Zelanda, Ormancılık çalışmalarında genetik ve ıslah edilmiş materyal kullanarak ülkemizin 4 katı odun hammaddesi üretmekte ve ülkemizin üretiminin iki katından fazlasını da her yıl ihraç etmektedir.

 

Genetik-ıslah uygulamaları günlük yaşam ve çevre sorunlarının çözümünde de vazgeçilmez konularından biri olup bilim insanlarının, tarihi bir eser içerisinde bulduğu 4000 yıl öncesine ait bir avuç buğday tanesini yetiştirmek için yoğun mesai ve para harcadığı günümüzde; hastalıkların teşhis ve tedavisi, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), akraba evliliği, küresel iklim değişikliği, dayanıklılık Islahı vb. örneklerle çoğaltılabilir. Bununla birlikte bu çalışmalar tohumun çimlenmesinden, bitkisel ürünlerin hasadına kadar birçok disiplinler arası çalışma konularındandır. Üçüncüsü önerilen bu eğitim programı ile ormancılık ve bununla ilişkili diğer bilimlerde (Biyoloji ve Zirai Bilimler) görevli veya eğitimine devam eden araştırmacılara kantitatif bitki genetiği konusunda yeni düşünce ve fikir üretime becerilerinin geliştirilmesi, bu konuda katılımcıların mevcut bilgi ve görgüsünün artırılması ile farkındalık yaratılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bunlara ek olarak genetik-ıslah konusunda birçok bağımsız uluslararası ve ulusal araştırma kurumları ile eğitim kurumlarının bulunduğu da bilinmektedir (Örneğin International Plant Genetic Resources Institute-IPGRI; Department of Forest Genetics and Plant Physiology of Swedish University; ODTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü). Genetik-ıslah konusu günlük yaşam ve çevre sorunlarının da vazgeçilmez konularındandır. Hastalıkların teşhis ve tedavisi, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), akraba evliliği, küresel iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler (dayanıklılık Islahı) vb. örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bununla birlikte bu çalışmalar tohumun çimlenmesinden, hasada kadar birçok bilimsel faaliyetler ile de ilişkilidir.

 

TÜBİTAK-2237-A programı kapsamında hazırlanan, “Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi” konulu bu bilimsel etkinliğin amacı;

 

Ormancılık ve bununla ilişkili diğer bilimlerde (Biyoloji ve Zirai Bilimler) görev yapan lisansüstü öğrencileri ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıları kantitatif bitki genetiği ve ıslahı konusunda yeni düşünce ve fikir üretime becerilerinin geliştirilmesi, bu konuda katılımcıların mevcut bilgi ve görgüsünün artırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi olarak özetlenebilir.