AMACIMIZ

Bir toplumun, eğitim sürecinin gerçekleşmesinden sorumlu temel yasal kurum ilköğretim ve ortaokul'dur ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini değerlendirmede gerçek bir ölçüttür. Diğer bir anlatımla, ortaokul eğitimi çocuğun kişiliğini biçimlendiren, geleceğini yönlendiren ve sağlıklı bir gelişimin alt yapısını oluşturan en etkili süreçtir. Bu bağlamda ortaöğretim döneminde verilen eğitimin önemi dikkate alınarak, verilecek sağlıklı, doğa eğitimi daha bilinçli yeni nesillerin yetiştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Ortaöğretim çocuklarına doğa sevgisi, merak ve ilgi duygusu uyandırılarak kazandırılabilir. Çocukların doğa bilinci ve doğa sevgisinin geliştirilmesinde internet, belgeseller ve kitaplar doğayı doğada öğretmek kadar etkili olamamaktadırlar. Yaparak-yaşayarak ve tüm duyularıyla öğrenerek, doğayı keşfetmelerine olanak sağlanabilir. Ancak doğayı yerinde gözlemek de tek başına yeterli değildir; bilgi aktaracak kimse yoksa tanıma etkinliği yine eksik kalmaktadır.

    

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, bu projede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Isparta ili merkez ortaöğretim okullarından IYAŞ Selçuklu Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencileri, velileri ve aynı okullarda görev yapan sınıf ve izci lider öğretmenleri hedef kitle olarak seçilmiştir. Projede yer alan etkinlikler çerçevesinde öğrenci, velileri ve öğretmenlere yönelik olarak belirlenen hedefler şunlardır:

1. Bitkileri tanıyabilme,

2. Bitkileri sınıflandırabilme,

3. Çiçekli ve çiçeksiz bitkileri ve bitkinin bölümlerini tanıyabilme,

4. Bitkilerde üremeyi bilebilme,

5. Bitkilerin doğadaki yeri ve önemini bilebilme,

6. Endemik bitki, relikt bitki, ekosistemleri bilebilme,

7. Bitkilerin doğal yaşam alanları, bitkilerin önemi hakkında farkında olabilme,

8. Fotosentez ve solunumu bilebilme,

9. Yediğimiz bitkiler, bitkilerin kullanım alanlarını bilebilme (Tıbbi, aromatik vb.),

10. SDÜ Botanik Bahçesi'ndeki bazı bitkileri tanıyabilme,

11. SDÜ Botanik Bahçesi'ndeki bazı korunan bitkileri tanıyabilme,

12. Ülkemizde yayılış gösteren 5 adet iğne yapraklı ağaç türünün (Çam, Sedir, Göknar, Ardıç, Servi) özelliklerini kavrayabilme ve tanıyabilme

13. Ülkemizde yayılış gösteren 5 adet geniş yapraklı ağaç türünün (Meşe, Söğüt, Kavak, Kestane, Akçaağaç) özelliklerini kavrayabilme ve tanıyabilme

14. Ülkemizde yayılış gösteren 5 adet çalı türünün (Mersin, Defne, Hayıt, Zakkum, Zeytin) özelliklerini kavrayabilme ve tanıyabilme

15. Ülkemizde yayılış gösteren 5 adet otsu türünün (Ada Çayı, Kekik, Lavanta, Rezene, Nane) özelliklerini kavrayabilme ve tanıyabilme

16. Ülkemizde yayılış gösteren 5 adet geofit bitki türünün (Zambak, Ters Lale, Nergiz, Kardelen, Süsen) özelliklerini kavrayabilme ve tanıyabilme Ortaöğretim okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin, yaparak-yaşayarak doğadaki biyolojik ve ekolojik objelerin, kavramların tanıtılması ve öğretilmesi yoluyla doğa sevgisinin aşılanması projenin amacını oluşturmaktadır.