H O Ş G E L D İ N İ Z

 

Erguvanlar genellikle 4–5 m'ye kadar boylanabilen geniş taçlı ve yaprağını döken küçük ağaçlardır. Erguvan ağacının en önemli özelliği çiçeklerinin yapraklardan önce ve gövdeden de açmasıdır. Erken baharda açan pembe-morumsu hermafrodit çiçekler doğada hemen fark edilirler. Ortaöğretim, ilköğretim eğitimden sonra çocuğun her yönden gelişimi açısından en önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Bu dönemde edinilen davranışların oldukça kalıcı olabileceğini ve yaşam boyu sürebileceğini ileri sürmek mümkün olabilir. Dolayısıyla ortaöğretim aşamasında verilecek sağlıklı bir doğa eğitimi kalıcı davranışların edinilmesine yol açabilir. Tıpkı erguvan ağacının doğada fark edildiği gibi doğa eğitimi almış çocuklarımız, velileri ve öğretmenlerimiz toplum içinde kendilerini göstereceklerdir. Bu projede, yaparak ve yaşayarak doğa eğitimini öğretmek hedeflenmektedir. Gelecekte bu bilgilerin toplumun tüm kesimine yayılması sağlanarak, yaygın etkinin artırılması düşünülmektedir. Ortaöğretim döneminde verilen eğitimin önemi dikkate alınarak, bu projede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Isparta ili merkez ortaöğretim okullarından IYAŞ Selçuklu Ortaokulu 5. ve 6. sınıf öğrencileri, velileri, aynı okullarda görev yapan öğretmenler hedef kitle olarak seçilmiştir.

    

Projede hedef kitlede yer alan öğrenci, velileri ve öğretmenlerimize "Erguvanlar Çiçek Açıyor" etkinliği çerçevesinde bitkileri tanıyalım, canlı ve cansız varlıklar, varlıkları gruplandıralım, varlıkları tanıyalım, uykudaki varlıklar, bitkileri sınıflandıralım, çiçekli ve çiçeksiz bitkiler, bitkinin bölümleri, kök, gövde, yaprak, bitkilerin doğadaki yeri ve önemi, endemik bitki, ekosistemler, bitkilerin doğal yaşam alanları, fotosentez, yediğimiz bitkiler, bitkilerin kullanım alanları, SDÜ Botanik Bahçesi'ndeki bitkiler, SDÜ Botanik Bahçesi'ndeki korunan bitkiler, Ülkemizde yayılış gösteren 5 adet iğne ve geniş yapraklı ağaç, çalı, otsu ve geofit bitki türlerinin özellikleri konularında bilgiler verilerek bu bilgileri günlük hayatlarına taşımaları sağlanmaya çalışılacaktır. Ortaöğretim okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin, yaparak-yaşayarak doğadaki biyolojik ve ekolojik objelerin, kavramların tanıtılması ve öğretilmesi yoluyla doğa sevgisinin aşılanması projenin amacını oluşturmaktadır.


EÇA

9-14 Haziran 2014 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   
EÇA

 2-7 Haziran 2014 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   

10 - 15 Haziran 2013 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   

03 - 08 Haziran 2013 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   

04 - 09 Haziran 2012 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   

21 - 26 Mayıs 2012 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   

26 Eylül-1 Ekim 2011 Eğitim Dönemi sona erdi.

Fotoğraf albümü için tıklayınız

   

Eğitim Filmi için tıklayınız