PROJE HAKKINDA

 

green Proje Adı

Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi III

 

green Proje Koordinatörü / Yürütücüsü

Prof. Dr. Atila GÜL

 

green Kurum

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

 

green Projenin kapsamı

Bilimsel araştırmalar, bilgi üretmeyi, var olan bilgiyi sınayarak geliştirmeyi, mevcut ve olası sorunların çözümlerini ortaya koymayı amaçlayan bir süreçtir. Bilim yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur; çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanmadır. Bilimsel bilgi üretmede “tümden gelim -tüme varım” yöntemi bilimin özünü oluşturmaktadır. Bilimin en başta gelen amacı insan yaşamını kolaylaştırmak, yaşam standardını yükseltmek, Dünyadaki ve Evrendeki bilinmeyenleri ve sırları ortaya koymaktır.

Günümüzde sosyo kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerle birlikte bilgi üretiminin önem kazanması sonucu üniversitelere yönelik ihtiyaç ve beklentileri her zamankinden daha fazla artırmış ve önemli misyonlar yüklemiştir. Yüksek Öğretimden bilgi toplumunun gerektirdiği nitelik ve çeşitlilikte insan gücünü yetiştirmesi ve bilgiye dayalı hale gelen ekonomilerin itici güçlerinden biri olması beklenmektedir. Bu nedenle, yukarıda işaret edilen kitleselleşmenin/ evrenselleşmenin önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması ve bilgi üretme bağlamında özellikle Doktora mezunlarının nicelik ve niteliğinin artırılması önemlilik arz etmektedir Günümüzde araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve uluslararası ölçekte proje haline getirilmesi ve uygulanabilmesi bilimsel ve teknik bir konu olup belli bir tecrübeyi gerektirmektedir. Bilimsel proje yapmak aynı zamanda bütüncül bir süreci gerektirir. Bu amaçla bilimsel araştırma yapan kişiler, çalışmalarının projelendirilmesinden sunumuna kadar, yayınlanmasından uygulanmasına kadar çalışmaların her aşamasında sorumludurlar ve kabul gören etik kurallara uygun davranmak zorundadırlar. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama konusunda Ne-Niçin-Ne zaman-Nerede-Nasıl-Ne kadar, Kim ve Kime (kısaca 6N 2K) sorularına cevap bulma bağlamında bütüncül mantıksal çerçevesinin algılanması, farkına varılması ve bilinçli bir şekilde hayata geçirilebilmesi için mutlaka akademik formatta ve bilimsel özüne uygun bir şekilde eğitimin gerçekleştirilmesi ile mümkündür.

 

Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi” TUBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013/4 Döneme ait 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında ve 2014/3 Döneme ait "Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği II" 30 Ekim- 1 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe katılan eğitmen ve katılımcılar açısından çok yararlı bulunmuş ve bu etkinliğin tekrar yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

TUBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında 2015/3 Döneme ait "Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği III" 01 Nisan- 3 Nisan 2016 tarihleri arasında (3 gün) gerçekleştirilecektir. Bu projenin amacı; Üniversiteler/Araştırma Kuruluşlarında çalışan, doktora yeterliliğini almış, tezin son aşamasında olan veya doktorasını tamamlamış genç Araştırmacılara veya Öğretim Üyelerine yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren bilimsel ve bütüncül proje hazırlama tekniğini öğretmek, farkındalıklarını artırmak ve proje üretme yeteneklerini geliştirmektir.