HEDEF KİTLE

 

Katılımcı seçiminde TUBÜTİK-BİDEB 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katımcı seçimleri yapılmaktadır.

 

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

 

• Yüksek lisans öğrencisi

• Doktora öğrencisi

• Araştırma kurumunda görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar

 

Hedef Kitle Seçim Kriterlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

 

• Seçilecek katılımcıların farklı okul/kurum/şehirlere göre dengeli dağılımının olması,

• Daha önce eğitim almış olanların daha sonra aynı eğitime çağırılmaması,

• Katılımcıların statüsünün aynı düzeyde olması,

• Başvuru oranlarına göre bayan erkek dağılımlarının orantılı olması,

• Enstitü ya da araştırma kurumunun bulunduğu şehirlerden katılımların orantılı olmasına,

• Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitimlerine devam eden ve bu konuda araştıma yürüten araştırmacılar öncelikli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu hedef kitle dışında diğer branşlardan hedef kitle alınabilecektir.

• Katılımcı adaylarının başvuru oranlarına göre Doktora, Yükseklisans ve Araştırma kurumunda görev yapma durumuna göre orantılı ayırım yapılmasında dikkat edilmektedir.