AMAÇ ve KAPSAM

 

Amaçlarımız

 

point Bu proje, TÜBİTAK desteği ile yürüteceğimiz disiplinler arası bilimsel etkinlik programı sayesinde doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitim gören veya araştırmacı olarak görev yapan lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara, arazi çalışmalarında karşılaşabilecekleri botanik, yaban hayatı (memeli, kuş), entomoloji, sürüngen bilgisi, harita bilgisi, anket teknikleri, doğada ilkyardım teknikleri gibi arazi çalışmalarında arazi ve kamp teknikleri hakkında bilimsel-teorik ve uygulamalı bilgiler sunmak

 

point Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitim yapan ya da araştırma yürüten genç bilim adamlarına arazi çalışmalarında ihtiyaç duyacakları teknik ve pratik bilgileri bir arada sunabilmek

 

point Üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine ve genç araştırmacılara arazi şartlarında yürütecekleri her türlü bilimsel çalışmasında birbiriyle ilişkili bilim dallarıyla uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak

 

point Katılımcılarımız arazi çalışmalarında kampçılık ve doğada yaşayabilme konusunda gerekli teknik bilgi ve tecrübe kazandırmak

 

point Ülkemiz flora ve fauna türleri hakkında yerinde verilecek görsel bilgilerle, katılımcılarımızın bilgi dağarcığına yeni birtakım doğal-ekolojik unsurlar eklerken, bu arada hedef kitle üzerinden doğa bilimleri kapsamına giren her türlü konuda gözlem yapmaya, teorik konular ve pratik uygulamalarla ilgilenmeye istekli ve bu ilgisini bilimsel çalışmalarında kullanacak potansiyel kitleye ulaşabilmek

 

point Doğal varlık ve isleyişi yerinde uygulamalı olarak sunabilmek doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunmak

 

point Katılımcılarımızın doğa bilimleri konusu çalışmalarını araziden ve arazi şartlarında korkmadan yapmaları konusunda cesaret kazandırmak

 

point Doğa bilimleri konularında gerçekleştireceğimiz gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak

 

point Katılımcılarımız arazi çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgi ve donanımı kazanma ve kullanma yetisi kazandırmak

 

point Katılımcılarımıza doğa bilimleri konusunda beceri ve davranış kazandırmak

 

Etkinliğin kapsamı

 

"Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri" isimli bilimsel etkinlik projemiz, doğa bilimleri konusu bilim dallarında görev yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam eden genç araştırmacıların arazi çalışmalarında ihtiyaç duyacakları arazi ve kamp teknikleri doğa bilimleri konuları ile birlikte teorik ve uygulamalı bir tarzda sunulmaktadır. Etkinlikte harita bilgisi, bulma ve harita okuma, arazi çalışmalarında ilk yardım, arazi uygulamalarında sosyal iletişim ve biyopolitika, arazi çalışmalarına yöre halki ile anket ve röportaj teknikleri, botanik ve botanik çalışmalarında yenilebilir ve TIBA bitkileri, yaban hayatı türlerinin (memeli-kuş) tanıtımları, özellikleri ve arazi çalışmalarında dikkat edilmesi gerekli hususlar, entomoloji (böcek bilimi) arazi çalışmalarında dikkat edilmesi gerekli önemli böcek türleri, arazi-kamp teknikleri ve doğada yaşam, doğada yön bulma, gibi konu baslıkları ekseninde oluşturulmuş bilimsel kurs etkinliğidir. Doğa Bilimleri Arazi Kamp Teknikleri projesi, konusunun uzmanı bilim adamları tarafından disiplinler arası tarzda ve birbiri ile bağlantılı eğitim programı çerçevesinde teorik-uygulamalı tarzda sunulacaktır. Etkinliğimiz 8 gün olarak planlanmıştır. Etkinliğimiz doğa bilimleri konusunda bilimsel araştırmalar yürüten genç araştırmacıların olmazsa olmaz arazi çalışmalarında ihtiyaç duydukları arazi ve kamp teknikleri konusunda gerekli pratik bilgiler sunmaktadır.

 

TÜBİTAK-BİDEB 2229/2017-2. Dönem Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında hazırladığımız etkinliğimiz Ekim ayı içerisinde Konaklama ve etkinlikler Konya ’nın Beyşehir İlçesi Beyşehir Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi’nde ve civarında yer alan uygun uygulama alanlarında gerçekleştirilecektir. ‘Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri’ isimli projemize katılmak üzere Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde lisansüstü eğitimini yürüten ve araştırmacı olarak görev yapan geniş bir hedef kitle tarafından yoğun ilgi ile talep bulunmaktadır.