H O Ş G E L D İ N İ Z

 

Projemiz TÜBİTAK BİDEB 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, 2017 2. Çağrı döneminde 1059B291700537proje numarası ile desteklenmektedir.

 

 

26 Kasım - 03 Aralık 2017 Eğitim Dönemi kesin ve yedek katılımcı listesi | Adobe PDF 447 Kb

 


Değerli Katılımcı Adaylarımız,

8 günlük bir dönemi kapsayacak şekilde tasarladığımız eğitimlerimizde, doğa bilimleri konusunda ihtisas yapmak, elde edecekleri bilgileri eğitimlerinin her aşamasında kullanarak profesyonel birer doğa bilimci olma yolunda çaba harcayan genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri için kaçırılmayacak fırsatlar sunmaktadır. Eğitimler, konusunun uzmanı bilim adamları tarafından teorik ve uygulamalı tarzda; statik değil, dinamik ve yenilikçi bir yapıda sunulacaktır.

 

Kamp etkinliği süresince 50 kişiye aynı anda hizmet edebilecek sayıda 25 adet kamp çadırı (iki kişilik), 50 adet uyku tulumu, 25 adet dürbün, bir adet teleskop, 5 adet GPS, 5 adet pusula, iki adet dizüstü bilgisayar, bir adet projeksiyon cihazı ve gerekli olabilecek diğer eğitim araç ve gereçleri SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nde mevcuttur ve etkinliklerimiz süresince kullanılabilecektir.

Etkinliğimize 30 katılımcı kabul edilecektir.


   


"Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri" isimli bu proje, 3 kez desteklenmiş olup, web sayfamızı gelen yoğun başvuru ve projemize katılarak sertifika alan katılımcılarımızdan aldığımız olumlu dönütler neticesinde Düzenleme kurulumuz tarafından bir kez daha sunulmasına karar verilmiştir. Daha önce `TUBITAK-BIDEB-2217-Lisansüstü Yazokulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Kapsamında 2013-2. Dönem ve 2013-4. Dönemlerinde desteklenmiştir. 2214 yılında ise, BIDEB 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmiştir. 2013 yılı 2. Döneminde ilkini düzenlediğimiz ‘Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu’ Projemize 117 başvuru sağlanmış, proje bütçemiz dahilinde bunlardan 33 adedi projemize davet edilebilmiştir. 2013 yılı 4. Döneminde ikincisini düzenlediğimiz ‘Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kıs Okulu’ Projemize, 225 başvuru sağlanmış, bunlardan 27 adedi projemize davet edilebilmistir. 2014 yılı 1. Dönem BIDEB-2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde hazırladığımız projemize 240 adet başvuru yapılmış olup bunlardan 30 adedi projemizden katılımcı sertifikası almaya hak kazanmıştır. Sitemiz 13/07/2016 tarihinde yeniden güncellenmiş olup bu tarihten itibaren 13/07.2017 tarihi itibariyle 1114 kişi tarafından ziyaret edildiği görülmekedir. Projemizin desteklenmesi halinde gerekli tüm altyapımız ve yeterli başvurumuz bulunmaktadır. Proje düzenleme kurulu, bilim kurulu ve eğitmenlerimiz daha önceki bilimsel etkinliklerimizde de görev yapmış konusunun uzmanı öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

 

Yapılan araştırmalarımız neticesinde Doğa Bilimleri Arazi Kamp Teknikleri Projesi ülkemizde görev yapan genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin arazi çalışmalarında ihtiyaç duydukları pratik bilgi ve tecrübeye yönelik etkinlikleri bir arada bulunduran ilk ve tek proje özelliğine sahiptir. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde, doğa bilimleri konusu bilimsel araştırmalarda olacak artışa büyük bir katkı sağlanacağı açıktır.

 

Bilimsel etkinliğimizin ana konusunu oluşturan Arazi Kamp Teknikleri uygulaması süresince etkinliklerimizde kullanılmak üzere yeter sayıda kamp çadırı, uyku tulumu, mat, dürbün, GPS, pusula ve diğer mevcut arazi ve kamp malzemeleri desteği SDÜ Orman Fakültesi tarafından sağlanacaktır.

 

Projenin teorik etkinlikleri Afyon ili Sandıklı ilçesinde bulunan May Termal otelde yürütülecektir. Uygulama çalışmaları ise, Etkinlik otelinin 30 dk mesafesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'da yürütülecektir.

 

Başvuru yapacak adayların aynı zamanda TÜBİTAK-ARBİS "Araştırmacı Bilgi Sistemi"ne de kayıt olmaları gerekmektedir: https://arbis.tubitak.gov.tr

 


Bağırtlaklı Kuş

 

İ., Oğurlu,& Y., Ünal, Bağırtlaklı Kuş, Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (2): 54 - 66.

 

http://dergipark.gov.tr/ejatd/issue/24396/258620